16-02-2022   EDPS is toegevoegd aan het lesmateriaal
18-01-2022   Kali is toegevoegd aan het lesmateriaal
03-12-2021   NOYB is toegevoegd aan het lesmateriaal
20-11-2021   Git is in het Nederlands en Engels bijgewerkt
11-11-2021   AI is bijgewerkt
05-11-2021   CSV is bijgewerkt
02-11-2021   OpenWrt is toegevoegd aan het lesmateriaal
07-11-2021   YANG is toegevoegd aan het lesmateriaal
08-10-2021   NETCONF is toegevoegd aan het lesmateriaal
05-10-2021   JSON_Query is toegevoegd aan het lesmateriaal
05-10-2021   OID is toegevoegd aan het lesmateriaal
04-10-2021   OMG is bijgewerkt
03-10-2021   IIOP is toegevoegd aan het lesmateriaal
02-10-2021   ORB is toegevoegd aan het lesmateriaal
01-10-2021   MIB is bijgewerkt
01-10-2021   URI is bijgewerkt
27-09-2021   SNMP is bijgewerkt
26-09-2021   JMESpath is toegevoegd aan het lesmateriaal
25-09-2021   Ansible is op verzoek van J.E. Richardson toegevoegd aan het lesmateriaal
24-09-2021   Swift is toegevoegd aan het lesmateriaal
23-09-2021   SGML is bijgewerkt
23-09-2021   GML is bijgewerkt
22-09-2021   cURL is bijgewerkt
21-09-2021   YAML is op verzoek van J.E. Richardson toegevoegd aan het lesmateriaal
20-09-2021   DevNet is op verzoek van J.E. Richardson toegevoegd aan het lesmateriaal
12-09-2021   XML is bijgewerkt
09-08-2021   JSON is op verzoek van J.E. Richardson toegevoegd aan het lesmateriaal
01-08-2021   Ecma is toegevoegd aan het lesmateriaal
08-07-2021   XMP is toegevoegd aan het lesmateriaal
10-03-2021   Ray Fielding is toegevoegd aan de Who is Who in de ICT.
07-03-2021   M2M is bijgewerkt.
06-03-2021   REST API is toegevoegd aan het netwerk-lesmateriaal
06-03-2021   REST is toegevoegd aan het netwerk-lesmateriaal
05-03-2021   ACL is toegevoegd aan het netwerk-lesmateriaal
05-03-2021   OpenFlow is toegevoegd aan het netwerk-lesmateriaal
04-03-2021   ONF is toegevoegd aan het netwerk-lesmateriaal
04-03-2021   SDN is toegevoegd aan het netwerk-lesmateriaal
02-03-2021   PDFlib is toegevoegd aan het lesmateriaal
02-03-2021   FPDF is toegevoegd aan het lesmateriaal
07-06-2020   UUID is toegevoegd aan het lesmateriaal
15-04-2020   IDLE is toegevoegd aan het lesmateriaal
25-03-2020   BASH is toegevoegd aan het lesmateriaal
23-03-2020   UNIX is bijgewerkt.
29-02-2020   POSIX is toegevoegd aan het lesmateriaal
28-02-2020   SMP is toegevoegd aan het lesmateriaal
26-02-2020   QNX is toegevoegd aan het lesmateriaal
24-02-2020   OpenSSH is toegevoegd aan het lesmateriaal
20-02-2020   SSH is bijgewerkt.
13-02-2020   OpenSSL is bijgewerkt.
10-02-2020   fork is toegevoegd aan het lesmateriaal.
09-02-2020   SSLeay is bijgewerkt.
08-02-2020   WebP is bijgewerkt.
07-02-2020   MD5 is bijgewerkt.
03-02-2020   AES is bijgewerkt.
26-01-2020   SHA is bijgewerkt.
20-01-2020   CVE is bijgewerkt.
18-12-2019   CSA is toegevoegd aan het lesmateriaal.
06-12-2019   PaaS is bijgewerkt.
14-11-2019   IaaS is bijgewerkt.
28-10-2019   HTTPS is bijgewerkt.
26-10-2019   Harald Haas is toegevoegd aan de Who is Who
24-10-2019   Li-Fi is toegevoegd aan het lesmateriaal.
22-10-2019   Manfred Börner is toegevoegd aan de Who is Who
21-10-2019   HTTP/3 is toegevoegd aan het lesmateriaal.
19-10-2019   Vint Cerf en Bob T. Kahn , vaders van het internet, zijn toegevoegd aan de Who is Who.
18-10-2019   Firefox volgens BSI de veiligste webbrowser.
12-10-2019   Gateway is bijgewerkt.
10-10-2019   CIDR en Supernetting zijn bijgewerkt.
02-10-2019   HTTP/2 is bijgewerkt.
30-09-2019   Einde van IP4
26-09-2019   Cloud Computing is bijgewerkt.
25-09-2019   WDS is bijgewerkt.
24-09-2019   HTTP is bijgewerkt.
21-09-2019   Ray Tomlinson , Mr. E-mail, is toegevoegd aan de Who is Who ook in ICT
20-09-2019   DARPA is bijgewerkt.
19-09-2019   Steve D. Crocker is toegevoegd aan de Who is Who
15-09-2019   IMP de eerste router is toegevoegd aan het lesmateriaal.
14-09-2019   WiFi-6 is toegevoegd aan het lesmateriaal.
11-09-2019   Cloudflare is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
10-09-2019   DoH is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
08-09-2019   SAE is toegevoegd aan het lesmateriaal.
07-09-2019   DH is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
06-09-2019   Zigbee is bijgewerkt.
05-09-2019   CCMP is bijgewerkt.
01-09-2019   WPA3 is toegevoegd aan het lesmateriaal.
23-08-2019   WPA2 is bijgewerkt.
22-08-2019   Wi-Fi is bijgewerkt.
20-08-2019   WPA is bijgewerkt.
20-07-2019   RIR is bijgewerkt.
19-07-2019   IP is bijgewerkt.
17-07-2019   IP-adres is bijgewerkt.
16-07-2019   Jon Postel is toegevoegd aan de Who is Who ook in ICT
15-07-2019   BGP is toegevoegd aan het lesmateriaal.
14-07-2019   IANA is bijgewerkt
10-07-2019   Frank Gray is toegevoegd aan de Who is Who ook in ICT
08-07-2019   Gray Code / RBC is toegevoegd aan het lesmateriaal.
06-07-2019   2 uit 5 code is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
04-07-2019   TLS is bijgewerkt.
02-07-2019   Two's complement is bijgewerkt.
30-06-2019   RSA is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
25-06-2019   Priemgetallen is toegevoegd aan het lesmateriaal.
20-06-2019   Nul is toegevoegd aan het lesmateriaal.
15-06-2019   Getallen is toegevoegd aan het lesmateriaal.
11-06-2019   Seven Segment Display is toegevoegd aan afkortingen.
10-06-2019   BCD is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
05-06-2019   Display is bijgewerkt.
31-05-2019   iOS is bijgewerkt.
31-05-2019   SSL is bijgewerkt.
30-05-2019   Certificate Authority (CA) is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
27-05-2019   SCCM is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
10-05-2019   CMDB is toegevoegd.
18-04-2019   Norman Abramson is bijgewerkt in de Who is Who.
03-03-2019   Guido van Rossum is toegevoegd aan de Who is Who.
02-03-2019   Apache Friends is toegevoegd.
03-02-2019   Kai Oswald Seidler is toegevoegd aan de Who is Who ook in Duits
als ook in het Frans en Engels
20-08-2018   MSATA is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
21-05-2018   LPIC is toegevoegd.
19-05-2018   LPI is toegevoegd.
18-05-2018   Python is toegevoegd.
12-03-2018   mSATA is toegevoegd.
05-01-2018   CUPS is toegevoegd, in het Engels en in het Duits
24-11-2017   DDR4 is toegevoegd, in het Engels en in het Duits
23-11-2017   Slack Space is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
22-11-2017   NTFS en FAT32is bijgewerkt.
21-11-2017   EXT4 is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
18-11-2017   UNIX is bijgewerkt.
17-11-2017   Ken Thomson is toegevoegd aan de Who is Who.
10-11-2017   Les 1 van de cursus Ethernet staat online.
08-11-2017   James Gosling aan de lijst van Who is who toegevoegd.
06-11-2017   Assembler, start en mijn eerste app, is toegevoegd.
02-11-2017   Onder het hoofdstuk software is de start van Java cursus toegevoegd.
30-10-2017   Onder het hoofdstuk software is deel 1 van Linux Basis toegevoegd.
30-10-2017   De programmeertaal C, mijn eerste app, is toegevoegd.
29-10-2017   Donald Knuth is toegevoegd.
28-10-2017   Dennis Ritchie Mister C, is toegevoegd.
23-10-2017   LSA is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
22-10-2017   Twisted Pair is toegevoegd als onderdeel van Network.
12-11-2016   PDO is toegevoegd.
11-11-2016   iDIN is toegevoegd.
06-11-2016   <pre> is toegevoegd.
02-04-2016   Start CSS is toegevoegd.
08-02-2016   SG Panta Rhei,Amsteveen heeft de bronvermelding nu geplaatst.
07-02-2016   ROC Midden Nederland is ook niet te beroerd om even mijn content uit de
                     computerhistory te copieeren zonder bronvermelding.
04-02-2016   Op de website techniek-breed.nl van de SG Panta Rhei,Amsteveen
                     zijn delen van mijn lesmateriaal terug te vinden.
                     Het illegaal copieeren van tekeningen, animaties en de volledige tekst is op zich al
                     een strafbaar feit maar vervolgen ook nog copyrights claimen spant de kroon.
27-01-2016   Internet is herzien en toegevoegd aan de verzameling van afkortingen.
01-10-2015   DMS-59 is toegevoegd aan de verzameling van afkortingen.
27-08-2015   HDR is toegevoegd aan de verzameling van afkortingen.
21-10-2014   APCI is toegevoegd aan de verzameling van afkortingen.
20-10-2014   TPCI is toegevoegd aan de verzameling van afkortingen.
26-09-2014   Ponsband is toegevoegd aan de verzameling van afkortingen.
21-09-2014   Mark 1 Amerkaanse relaiscomputer is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
04-09-2014   PPA voor Linux is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
20-01-2014   Mozilla Thunderbird is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
15-01-2014   HID is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
12-06-2013   TDP en Cronjob zijn toegevoegd.
05-05-2013   Arduino is toegevoegd.
04-05-2013   SBC is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
03-05-2013   HDD-Toepassen is toegevoegd.
02-05-2013   RAID0 en RAID1 zijn toegevoegd.
15-04-2012   LAMPP en XAMPP zijn toegevoegd.
04-02-2012   SLA is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
15-01-2012   CentOS is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
14-01-2012   PSR is toegevoegd.
18-12-2011  Minatica.be heef tde conten van de site verwijder!
                     Beste, We hebben de betreffende tekst verwijderd. Deze werd niet door onszelf
                     geschreven, maar door een lid ingestuurd. We hebben hierop controle
                     uitgevoerd door stukken uit de tekst op te zoeken via Google, wat
                     normaal een afdoende methode is om plagiaat op te sporen. We vonden
                     geen gelijkende teksten omdat de schrijver de bewoording van de zinnen
                     had aangepast.
                     Met vriendelijke groeten,
                     Minatica.be

17-12-2011   Ook dit jaar is de website geript. Deze keer door minatica.be.
20-08-2011   Bogdan Maljkovic, beheerder van MacBuntu.nl is het eerste lid
                     van de ICTheek Community, die een Gold Star binnen sleept,
                     middels het behalen van het eerste ITIL certificaat.
15 26-07-2011   AJAX is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
21-07-2011   Widget is toegevoegd.
14-07-2011   App is toegevoegd.
07-07-2011   Jailbreak is toegevoegd.
05-07-2011   Gatget is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
02-07-2011   Supercomputer is toegevoegd.
01-07-2011   GSM is 20 jaar en bijgewerkt.
30-06-2011   SARA is 40 jaar en toegevoegd.
27-05-2011   Social Media is toegevoegd.
17-05-2011   Macbuntu is toegevoegd.
07-05-2011   Netwerkserver is toegevoegd.
06-05-2011   Automatisering is toegevoegd.
05-05-2011   Tethering is toegevoegd.
04-04-2011   Thunderbolt is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
02-04-2011   Topologie is toegevoegd.
01-04-2011   Cloud en Cloud-Computing zijn toegevoegd.
15-03-2011   G4L is toegevoegd.
12-03-2011   Empathie is toegevoegd.
10-03-2011   Calc en spreadsheet is toegevoegd.
09-03-2011   SMA is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
18-02-2011   Ctrl is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
21-01-2011   WebM is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
20-01-2011   GIMP is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
03-01-2011   Halve en heele Adder toegevoegd als les 14.
08-12-2010   Aangifte gedaan voor het schenden van auteursrecht.
08-12-2010   De geripte conten is nog aanwezig zie
                     arcusict.deutschict.nl/HDD.html
07-12-2010   Contact opgenomen met het Arcus college met het verzoek
                     om de desbetreffende docente aan te spreken en
                     de content van de site te verwijderen.
                     Het is onbegrijpelijk dat een ICT docente zo iets doet.
06-12-2010   Door Google opgemerkt dat de website volledig is geript op
                     arcusict.deutschict.nl is geplaatst.
15-05-2010   Oprichting van de ICTheek-Community.
01-12-2009   Intel presenteerd de 48 cores CPU.
01-12-2009   Form Factor is verbeterd.
17-11-2009   Xeon processor van Intel is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
07-11-2009   PND is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
04-11-2009   RFI / EMI is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
13-10-2009   Chipknip is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
02-10-2009   RADAR is verbeterd.
28-09-2009   POS is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
25-05-2009   e-Paper is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
18-05-2009   DMZ is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
17-05-2009   CAD en AutoCAD zijn toegevoegd.
11-05-2009   ISA server is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
02-05-2009   Console is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
29-04-2009   Metatags is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
04-04-2009   Les 13 NAND NOR en XOR poorten is toegevoegd.
28-03-2009   Half Adder en XOR zijn toegevoegd.
15-03-2009   GPS muis is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
13-03-2009   OLED is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
26-02-2009   RFP, CLI en VNC zijn toegevoegd.
23-01-2009   Windows 7 is door P. Lauffer en S. Meussen Micolta toegevoegd.
21-01-2009   IR(Infrarood) is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
13-01-2009   Ferhat Koca plaatst artikel over PSP
02-01-2009   EAP en LTE zijn toegevoegd.
22-12-2008   Link voor netwerklessen Discovery 1 en 2, aangebracht
08-12-2008   LGA en Socket 775 zijn toegevoegd.
27-11-2008   SCT is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
20-11-2008   APMG en itSMF zijn toegevoegd.
17-11-2008   20 Jaar internet in Nederland.
15-11-2008   MRI en Nikola Tesla zijn toegevoegd.
15-10-2008   PRI en BRI zijn toegevoegd.
27-09-2008   NFC is toegevoegd.
20-09-2008   Netbook is toegevoegd.
16-09-2008   De ICT-historie loop nu tot 1984.
07-09-2008   DOCSIS en BOTNET zijn toegevoegd.
01-09-2008   CAPTCHA is toegevoegd en VPN is aangepast.
26-06-2008   RDC Remote Desktop Control is toegevoegd.
07-06-2008   PSU en GRUB zijn toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
04-06-2008   Atom is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
30-05-2008   Splashtop is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
23-05-2008   Ubuntu komt met buitengewoon complete 8.04.
18-05-2008   ISOC is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
17-05-2008   MDA is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
02-05-2008   CSD is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
30-04-2008   IPv6 is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
28-04-2008   IP-Klasse is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
20-04-2008   UPnP is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
17-04-2008   GHOST is toegevoegd aan de verzameling afkortingen.
12-04-2008   Michael J. Muuss is toegevoegd de Who is Who.
10-04-2008   WPAN en PAN zijn toegevoegd.
10-03-2008   4GL is toegevoegd aan de verzameling afkortingen en begrippen.
9-03-2008   CAT-7 is toegevoegd aan de verzameling afkortingen en begrippen.
8-03-2008   8P8C is toegevoegd aan de verzameling afkortingen en begrippen.
20-02-2008   iSCSI is toegevoegd aan de verzameling afkortingen en begrippen.
27-01-2008   Thin Cliet is toegevoegd aan de verzameling afkortingen en begrippen.
17-01-2008   Super HD
16-01-2008   Gekloonde OV-chipkaart (RFID)
14-01-2008   RFID is toegevoegd aan de verzameling afkortingen en begrippen.
12-01-2008   ISS en MIR zijn toegevoegd aan de verzameling afkortingen en begrippen
19-12-2007   De Transistor is 60 jaar?
17-12-2007   Databus is bijgewerkt.
14-12-2007   Adresbus is bijgewerkt.
25-11-2007   UEFI is toegevoegd aan de verzameling afkortingen en begrippen.
23-11-2007   Hoera, hoera RIC is vier jaar!
22-11-2007   RSTRUI.EXE CTFMON en NTLDRis toegevoegd aan de verzameling van afkortingen en begrippen.
15-10-2007   Extranet is toegevoegd aan de verzameling van afkortingen en begrippen.
14-09-2007   WUSB is toegevoegd aan de verzameling van afkortingen en begrippen.
12-09-2007   William Edward Deming is toegevoegd aan de verzameling van Who is Who in ICT.
10-09-2007   Six Sigma is toegevoegd aan de verzameling van afkortingen en begrippen.
02-08-2007   Afgelopen maand had de site meer dan 1100 bezoekers per dag.
01-08-2007   Michael Jordan: docent als kennisverkoper.
24-07-2007   S.M.A.R.T. is toegevoegd aan de verzameling van ICT afkortingen en begrippen.
11-07-2007   De website over werkgeheugen is bijgewerkt met DDR3 en meer uitleg.

02-07-2007

 • Met 991 bezoekers per dag in de afgelopen maand juni 2007, nog net onder de drempel van 1000 gebleven.
 • 01-07-2007

 • Access Point is toegevoegd aan de verzameling van ICT afkortingen en begrippen
 • 27-06-2007

 • VLAN is toegevoegd aan de verzameling van ICT afkortingen en begrippen
 • 16-06-2007

 • Robert Metcalfe is toegevoegd aan de lijst van Who is Who in ICT
 • 02-06-2007

 • In de afgelopen maand mei bezochten meer dan 800 Internetters, per dag, de site.
 • 20-05-2007

 • eSATA en OGG Vorbis zijn toegevoegd aan de verzameling van ICT afkortingen en begrippen
 • 06-04-2007

 • WINE is toegevoegd aan de verzameling van ICT afkortingen en begrippen
 • 25-04-2007

 • NAS en JBOD zijn toegevoegd aan de verzameling van ICT afkortingen en begrippen
 • 04-04-2007

 • In de afgelopen maand bezochten meer dan 800 Internetters, per dag, de site.
 • 24-03-2007

 • De Alto computer uit 1973 is toegevoegd aan de ICT historie.
 • 10-03-2007

 • NCQ is toegevoegd aan de verzameling van ICT afkortingen en begrippen
 • 15-02-2007

 • Het Canadese D-wave presenteerd de eerste Quantumcomputer.
 • 18-12-2006

 • Belasting GPU door HD-DVD films getest.
 • 14-12-2006

 • Al Shugart, computerpionier en oprichter van Seagate is aan een hartfalen overleden. Hij werd 76 jaar.
 • 06-11-2006

 • De uitleg van RIMM is bijgewerkt.
 • 05-11-2006

 • De Lineaire motor is bijgewerkt.
 • 05-11-2006

 • De uitleg van SATA is bijgewerkt.
 • 04-11-2006

 • Netcraft maakt bekend dat er de hondertmiljoenste website is online gezet.
 • 01-11-2006

 • Afgelopen oktober had de site meer dan 500 bezoekers per dag.
  Vorig jaar was dat om deze tijd nog 333.
 • 31-10-2006
 • AES is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 30-10-2006

 • Federico Faggin is toegevoegd aan de lijst van Who is Who in ICT
 • 24-10-2006

 • Gary Kildall is toegevoegd aan de lijst van Who is Who in ICT
 • 14-10-2006

 • Perpendicular is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • SCSI is bijgewerkt.
 • 13-10-2006

 • GPU is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • SAS is bijgewerkt.
 • 03-10-2006

 • HSDPA is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 01-10-2006

 • Afgelopen maand 444 bezoekers per dag.
 • 29-09-2006

 • EFI is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 27-09-2006

 • RSS is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 26-09-2006

 • Nieuwe spreuken.
 • 23-09-2006

 • Podcast is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 19-09-2006

 • WMA , PXE en RIS zijn toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 17-09-2006

 • WinVista download link
  >Engels: ttp://download.windowsvista.com/preview/rc1/en/download.htm
  John Whello
  PS: ze zijn legaal voor internetontwikkelaar (niet voor commercieel gebruik) volgens Microsoft.
 • 17-09-2006

 • De POP van Stefan Tomeij is toegevoegd aan het POP-center.
 • 16-09-2006

 • ESCD is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 20-08-2006

 • Beter laat dan nooit, Linus B. Torvalds is toegevoegd aan de lijst van Who is Who in ICT.
 • 20-08-2006

 • handyPC is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 19-08-2006

 • Deamon is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 12-08-2006

 • De update van Apache is online!
 • Middleware is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 05-08-2006

 • De update van Open Source is online!
 • ODF is toegevoegd aan de lijst van afkortingen
 • 11-07-2006

 • De update van Werkgeheugen is online!
 • SSD is toegevoegd aan afkortingen
 • 10-07-2006

 • De update van HDD (Perpendicular Recording ) is online!
 • 14-05-2006

 • BSD en FreeBSD zijn online!
 • maar ook de batterij van Bagdad !
 • 01-05-2006

 • April doet wat die wil.
 • Ondanks een Ranking van 50% had april net geen 600 bezoekers per dag.
 • 01-04-2006

 • In de maand maart had de site meer dan 700 bezoekers per dag.
 • 05-03-2006

 • ASCII 1963 en Bob Bemer zijn online!
 • 01-03-2006

 • Oracle maakt gratis database beschikbaar
 • Download is hier beschikbaar: http://www.oracle.com/technology/getting-started/sqldev.html
  Deze gratis databasesoftware heeft wel beperingen. Zo kan de BASE slechts 4GB data bewaren en 1GB aan werkgeheugen in gebruik nemen. Tenslotte zal de BASE slechts op cpu draaien. Heb je meer nodig, dan heb je ook het geld voor een Update van Oracle.

  01-02-2006

 • In de afgelopen maand had de site meer dan 500 bezoekers per dag!
 • 01-01-2006

 • Goed nieuws voor digibeten die geen website kunnen maken. Vanaf nu kan iedereen die een mail kan versturen ook een website maken Dank zij http://Jouw.biz.

  01-12-2005

 • Afgelopen maand had de site meer dan 400 bezoekers per dag!
 • 25-11-2005

 • Goed nieuws voor aankomende netwerk ICT'ers.

  04-11-2005

 • Stichting Thuiskopie zorgt voor onnodige prijsverhoging van DVD-R en MP3. Bent u het daar niet mee eens, klik dan HIER.
 • 01-11-2005

 • Afgelopen maand had de site meer dan 300 bezoekers per dag!
 • 28-10-2005

 • MINIX3 van Andrew Tannenbaum is uit!
 • 9-10-2005

 • Les over bussen (uitbreidingen) is online
 • 01-10-2005

 • Afgelopen maand had de site meer dan 250 bezoekers per dag!
 • 30-09-2005

 • Les over werkgeheugen (RAM) is online
 • 14-09-2005

 • Reclame van Google op jouw site ? Ga naar https://www.google.com/adsense/?hl=nl
 • 3-09-2005

 • Alle ICT afkortingen zijn online
 • 2-09-2005

 • Nieuw Nieuw 4u-web.nl van Alexander Bontenbal onder Links van en voor studenten.
 • 13-03-2005

 • de letters T en U van de ICT vocabels zijn online
 • 23-01-2005

 • de letter S is online
 • 22-01-2005

 • De 1e les over poorten is online
 • Voor de genen die betrokken zijn, de muziektekst Christmas 2004 (the price of paradise) is online
 • 06-01-2005

 • de letter R is online
 • Eccles en Jordan (de Flip Flop )zijn aan de tijdlijn toegevoegd.
 • de Diode van A. Fleming is aan de tijdlijn toegevoegd.
 • 04-01-2005

 • De les Diode / transistor / IC is online
 • 02-01-2005

 • Van Tweakers.net
 • In de laatste tien dagen van 2004 is het de Zwitser Norbert Bollow gelukt om tienduizenden te bewegen een dankbrief te schrijven voor de Poolse interventie bij de totstandkoming van de EU-richtlijn voor softwarepatenten. Twee weken geleden zou tijdens de landbouwtop van de EU-ministers gestemd worden over de richtlijn. Het voorstel zou behandeld worden als een zogenoemd A-item, wat de weg naar goedkeuring zou vergemakkelijken. De Poolse onderminister Marcinski werkte echter tegen door een verzoek in te dienen om de goedkeuring van de richtlijn van de agenda van de top te halen.
  Klik op Dank aan Polen om de actie te steunen.

  01-01-2005

 • Over 2004, 354878 hits en in december over 200 bezoekers per dag.
 • 31-12-2004

 • De les Wet van Ohm en MEER is online
 • 16-12-2004

 • ASIMO, de 1 meter groote robot van Honda loopt met 3 Km per uur
 • Klik op ROBOT
 • De letters P en Q, van de ICT afkortingen en begrippen, zijn online.
 • 07-12-2004

 • Het Chineese bedrijf Lenovo koopt de IBM PC tak voor 1.250 miljoen dollar
 • 03-12-2004

 • Reuter _ IBM stopt met verkoop en productie van PC's
 • Foto's van excursie Berlijn 2002 toegevoegd.
 • 29-11-2004

 • De letters N en O zijn online
 • 22-11-2004

 • De letters L en M zijn online
 • 01-11-2004

 • In oktober eindelijk over de 100 visits per dag.(in januari was het 1)
 • Tot nu toe 239.533 hits
 • 29-10-2004

 • Les over transformatoren is online (ICT/Hardware/Elektro/elektromagneet)
 • Nieuw via Tweaker.net
 • Een groep ingenieurs uit diverse landen heeft 's werelds grootste 10Gb netwerk gerealiseerd. Het netwerk verbindt Japan, Canada, Zwitserland, de Verenigde Staten en Nederland over een afstand van totaal 11.495 mijl (18.495km) en 17 tijdzones. Grote hoeveelheden data van het Japanese Data Reservoir project van de universiteit van Tokio worden via het bovengenoemde netwerk verstuurd naar onderzoekscentrum CERN in Geneve. De systemen binnen het netwerk gedragen zich alsof ze zich op hetzelfde Local Area Network (LAN) bevinden. Voor het netwerk is er gebruik gemaakt van de 10-Gigabit ethernet-standaard van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

  27-10-2004

 • Nieuwe testsite A+, MCSE, Linuc+, Cisco toegevoegd onder link
 • 24-09-2004

 • Na de Nederlandse versie van OpenOffice voor Linux is er nu ook een OpenOffice voor Windows beschikbaar.

 • OpenOffice bevat de tekstverwerker Write, de spreadsheet Calc, het presentatieprogramma Impress en het tekenprogramma Draw. Alle bestanden kunnen als XML, PDF of ieder ander format wat Windows ook begrijpt, worden opgeslagen.
  Klik op OpenOffice.org voor download.

  23-10-2004

 • Les over elektromagneten / realis / elektromotor is online (ICT/Hardware/Elektro/elektromagneet)
 • 30-09-2004

 • Nieuwe A+ testlink toegevoegd!
 • 22-09-2004

 • Les over spoelen is online (ICT/Hardware/Elektro/ spoelen)
 • 02-09-2004

 • Een nieuwe uitdaging voor Ric
 • Nieuwe studenten-link toegevoegd! Best grappig.
 • Les wisselstroom is online (ICT/Hardware/Elektro/wisselstroom)
 • 21-08-2004

 • Kunstlink toegevoegd! of Art ?
 • Les gelijkstroom met test is online (ICT/Hardware/Elektro/Gelijkstroom)
 • 16-08-2004

 • Salarissen IT'ers gestegen..
 • 02-08-2004

 • I tot K (kleurtemperatuur) is online
 • 27-07-2004

 • DOS (software) is online
 • 21-07-2004

 • Intel presenteerd de Pentium M

  20-07-2004

 • H tot Hz is online
 • 1924 IBM, is toegevoegd aan de tijdlijn
 • 19-07-2004

 • Tom Berners-Lee uitvinder van het WWW is nu Sir Tom Berners-Lee
 • Klik op BBC
 • Link toegevoegd voor ICT Studenten van ICT Studenten
 • 27-06-2004

 • F tot FTP en G tot GUI zijn online
 • De ENIGMA is toegevoegd aan de tijdlijn
 • Songteksten voor de musiclover onder Muziek
 • 26-06-2004

 • Bob Bemer overleden
 • Klik op BBC

  22-06-2004

 • E tot EXOR is online
 • Ric geef antwoord.
 • 15-06-2004

 • D tot DVI is online
 • Heeft u een leuke website? laat het weten!
 • 14-06-2004

 • ICT'ers gaan weer meer verdienen
 • Werknemers in de informatie- en communicatiesector gaan
 • weer meer verdienen. Het gemiddelde vaste salaris van ICT'ers
 • laat over het eerste kwartaal van dit jaar een stijging aan
 • van 3 procent. De totale beloning stijgt zelfs met 5 procent.
 • .

  13-06-2004

 • C tot Cyrix is online.
 • 12-06-2004

 • Ric is nieuw. Ric is cool
 • Nieuw Nieuw Nieuw klik op Ric!
 • B tot Byte is online.
 • 10-06-2004

 • Zomeraanbieding van CompTIA
 • Nieuwe link toegevoegd!
 • 07-06-2004

 • ** 'Father of the computer' honoured **

 • Alan Turing, who is credited with revolutionising computer science,

 • is remembered 50 years after his suicide.
 • Klik op BBC

  03-06-2004

 • OP 23 juni 2004, om 14.00 uur, is een A+ presentatie gepland voor leerlingen

 • en docenten van het Albeda College, op de locatie Weena 743.
 • 31-05-2004

 • Les 2 HTML is gereed.
 • 10GBASE is toegevoegd aan de afkortingen
 • 21-04-2004

 • De locatie Weena van het Albeda College is officieel ComTIA A+ testingcenter.
 • Het examengeld, voor de MBO-Studenten van het Albeda College,
 • voor een hardware of software-examen is tijdelijk verlaagd.