ORB wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools
ORB is de afkorting van Object Request Broker.

Object Request Broker staat voor Object Verzoek Makelaar / bemiddelaar.
Bij Distributed Computing (verspreid gebruik over meerdere apparaten) is een ORB een middleware waarmee programma-aanroepen van de ene computer / netwerk apparaat naar de andere kunnen worden gedaan via een computernetwerk, waarbij transparantie van de locatie wordt geboden door middel van RPC's.
ORB's bevorderen de communicatiemogelijkheden van gedistribueerde objectsystemen, waardoor dergelijke systemen kunnen worden gebouwd, terwijl verschillende onderdelen via de ORB met elkaar communiceren.

zie ook:
Common Object Request Broker Architecture of CORBA van de The Object Management Group (OMG)