LiFi


Luchtvaartbedrijf gaat lifi-hardware van Signify inbouwen in vliegtuigen

Lifit

IEEE 802.11 BB


Li-Fi, of LiFi staat voor Light Fidelity.

Li-Fi is een term die in 2011 door de Duitse Infomaticus Professor Doctor Harald Haas werd bedacht en staat voor een draadloze communicatietechniek die middels LED verlichting werkt.
Li-Fi zou theoretisch 100 keer sneller kinnen werken dan onze bekende WLAN.
Zoals men met een zaklantaren mors-codes kan overbrengen, kan dit ook met de nullen en eenen van ons binaire informatiesystemen.
De snelheid van het versturen van de data wordt slechts beperkt door het vermogen van de LED en de fotodiode die hetgeen kan ontvangen.
In laboratorium opstellingen worden snelheden van 10Gbps gehaald.
Het nadeel van Li-Fi is dat het minder goed werkt als er obstakels tussen zender en ontvanger staan. Gezien licht echter veel reflecteert is het een kwestie van een slim protocol om dit probleem op te lossen.
LiFi valt nu nog onder de VLC (Visible Light Communication) IEEE_802.15.7 standaard. Behalve zichtbaar licht kan LiFi ook met infrarood licht werken.
Momenteel (29-10-2019) is er een IEEE_802.11 Light Communications Study Group werkzaam voor een aparte Li-Fi standard.

Zie ook IEEE 802.11 BB

Lifi in de luchtvaart