PaaS

PaaS is de Engelse afkorting voor Platform-as-a-Service.

PaaS is een onderdeel van Cloud_Computing en geeft klanten de mogelijkheid om een virtueel platvorm te huren, waarop webapplicaties kunnen werden ontwikkeld en gebruikers van de klanten ter beschikking kan worden gesteld.

PaaS in vijf stappen.

1 - Wat is PaaS?
2 - Hoe werkt PaaS en wie is verantwoordelijk?
3 - Welke toepassingen kent PaaS?
4 - Welke verschijningsvormen van PaaS zijn er?
5 - Voor- en nadelen van PaaS.


1 - Wat is PaaS?

Paas gaat nog een stap verder dan IaaS, door niet alleen de hardware maar een complete omgeving te leveren. PaaS is vooral gericht op softwareontwikkelaars. De provider biedt een reeds gevestigde ontwikkelomgeving in de cloud, op gehoste hardware aan. Voor de programmeurs worden alle specifieke tools compleet aangeboden en deze hoeven niet te niet te worden onderhouden.


2 - Hoe werkt PaaS en wie is verantwoordelijk?

Paas in een eenvoudige verschijningsvorm is te zien in de dienst die een webservice provider verleent.
De applicatie ontwikkelaar van een organisatie levert de source teksten voor een website.
De PaaS provider stelt de nodige programmeertalen zo als HTML, PHP, Javascript, MySql of een CMS, zo als WordPress ter beschikking, draagt zorg voor de opslagruimte en een snelle verbinding.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de juiste programmering ligt bij de klant.
De klant maakt ook de keuze of zijn website secure, onder HTTPS, moet werken of niet.
De stabiliteit en updates van de SSL instellingen c.q. certificaten vallen onder de verantwoordelijkheid van de provider. Het is echter ook mogelijk dat de klant uit kostenoverweging de certificaten zelf wil onderhouden, waarbij de verantwoordelijkheid voor de stabiliteit wederom bij de klant ligt. De toegankelijkheid met de daaraan gekoppelde up time garantie en de verwerkingssnelheid wederom zijn de verantwoordelijkheid van de dienstverlener, de PaaS provider.


3 - Welke toepassingen ken PaaS?

PaaS als webservice
Paas als toegangspoort voor IoT
PaaS als Database server
PaaS als handler voor data-anlyse systemen
PaaS als ITIL platvorm SLA ect.


4 - Welke verschijningsvormen van PaaS zijn er?

Application Platform as a Service (aPaaS)
Communications Platform as a Service (cPaaS)
Integration and Governance Platform as a Service (iPaaS)
Mobile platform as a service (mPaas) voor mobiele apps
Open Platform as a Service zo als Google App Engine (oPaaS)


5 - Voor- en nadelen van PaaS.

Voordeel

Geen aanschaf van IT apparatuur
Geen onderhoud van IT apparatuur
Geen binding van kapitaal
Geen scholing van onderhoudspersoneel

Nadeel

Afhankelijk van de software-tools van de provider
Afhankelijk van de verbindingen
Privacy problemen bij buitenlandse providers
Problemen bij overstappen naar een ander aanbieder


Samenvatting

- PaaS is de Engelse afkorting voor Platform-as-a-Service.

- PaaS is een onderdeel van Cloud_Computing.

- PaaS is een virtueel ontwikkelplatvorm.

- PaaS bestaat ook als Application Platform as a Service (aPaaS).

- PaaS bestaat ook als Communications Platform as a Service (cPaaS).

- PaaS bestaat ook als Mobile platform as a service (mPaas).

- PaaS bestaat ook als Open Platform as a Service.

- De PaaS provider draagt zorg voor de opslagruimte en een snelle verbinding.

- De PaaS provider zorgt voor de programmeertalen.

- De PaaS provider zorgt voor alle updates van de ontwikkelomgeving.

- De PaaS provider garandeert de Up Time.

- Voordeel van PaaS is het ontbreken van TCO.

- Voordeel van PaaS is geen kapitaalbinding voor ontwikkelservers.

- Voordeel van PaaS is geen scholingskosten van onderhoudspersoneel.

- Nadeel van PaaS is de privacy bij buitenlandse providers.

- Nadeel van PaaS kunnen problemen zijn die zich voordoen bij de wisseling van de provider.

- Nadeel van PaaS kunnen problemen door de indirecte koppeling aan de continuïteit van de provider.


Met dank aan Peter Schröder.