1963

ASCII, de American Standard Code for Information Interchange wordt vastgelegd.

Links op de afbeelding de eerste ASCII codering uit dit jaar.
Drijvende kracht achter het tot stand komen van deze standaard was Bob Bemer, die destijds voor IBM werkte.
Ieder computerfabrikant had tot dit moment zijn eigen coderingssysteem. Op deze manier was het onmogelijk om verschillende computers informatie met elkaar te laten uitwisselen.
Teletype Corp was de eerste organisatie die ASCII voor haar terminal-line implementeerde.
Al spoedig stapte ook UNIVAC over op het ASCII systeem en pasten het toe in de UNIVAC 1050 uit 1964.

Alhoewel IBM achter de standaard stond, duurde het tot 1981 dat de organisatie deze ook echt implementeerde, namelijk in de eerste IBM Personal Computer.
Tot dan gebruikte IBM het EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) systeem dat uit de ponskaartwereld van Herman Hollerit afkomstig was.
Zoals uit de afbeelding van de eerste ACSII tabel te zien is, is het een 7 BIT code. Dat komt omdat de ponsbanden toen de tijd een 7 BIT patroon kenden. Het meest belangrijke aan de ASCII code, is de Escape mogelijkheid die Bob Bemer er in had gebracht. Hier is de volledig ASCII tabel.