Engels Engels Engels Engels

Ethernet
Deel 1
De basis en de naam

Het woord Ethernet kunnen wij verdelen in Ether en Net. Ether is afkomstig van het Griekse woord Aither en betekend zo veel als hemel. Radio golven kunnen door de lucht, de atmosfeer en dus ook door de hemel, de ether. Het woordje Net staat, zo als men zal vermoeden, voor netwerk. Nadat in 1969 met het ARPANET een start werd gemaakt met het verbinden van computers over lange afstanden, ontstond in Hawaï de behoefte om computers die op verschillende eilanden stonden met elkaar te verbinden.

De Amerikaan Norman Abramson startte in 1970 in opdracht van de universiteit van Hawaï het zo genaamde ALOHAnet project. In 1971 werd door hem een ster netwerk, dat uit zeven computers bestond, die over vier eilanden met het hoofdeiland Hawaï, via hoge radio frequenties, met elkaar verbonden waren, in gebruik genomen. Daarmee was het ALOHAnet geboren. De verbinding tussen de eilanden en het eiland Oahu, waar de server was geplaatst werd met een snelheid van 9.600 bps (bits per seconde) gerealiseerd.

Het ALOHAnet protocol zorgde ervoor, dat elke deelnemende computer eerst ging luisteren of dat er uitgezonden werd. Pas dan werden de data pakketten verstuurd. Mocht er een botsing van signalen ontstaan, omdat twee deelnemers te gelijke tijd beginnen met zenden, moesten de twee die de botsing hadden veroorzaakt stoppen met zenden. Vervolgens kreeg ieder computer de opdracht om een wachtlus met een willekeurige lengte te doorlopen voordat zij wederom een poging konden ondernemen om te zenden. Zo ontstond de basis van wat later het CSMA/CD protocol werd.

Robert Metcalfe een Amerikaanse computer technicus, werkte op het moment van de geboorte van het ALOHAnet project bij Xerox PARC in Palo Alto aan het Alto computer project, toen hij van het project in Hawaï te horen kreeg. Onmiddellijk vloog hij naar Hawaï om Abramson te ontmoeten.

Terug bij Xerox PARK ontwierp hij het Alto Aloha Network. Metcalfe gebruikte echter geen radio signalen, maar koper kabels om de data pakketten van de computers te transporteren. De transport snelheid van zijn netwerk lag ook vele malen hoger dan die van het ALOHAnet. In 1973 bouwden Robert (Bob) Metcalfe, Butler Lampson, David Reeves Boggs en Chuck Thacker de eerste netwerk met de Alto computers. Het Alto Aloha Network was een feit en het werkte naar tevredenheid. Op dit moment van vreugde werd het netwerk omgedoopt naar de naam Ethernet. Het eerste Ethernet werkte met een overdacht snelheid van 3 Mbps, waarmee het ruim 300 keer sneller was als zijn inspiratiebron, het ALOHAnet.

Bob Metcalfe zocht voor de verder ontwikkeling van Ethernet de samenwerking met ander IT organisaties en vond DEC en Intel berijd om aan de standaard me te werken. De Ethernet standaard werd hiermee door deze drie bedrijven gevestigd onder het acroniem of afkorting DIX. In 1977 ontvingen  Metcalfe, Boggs, Charles Thacker, en Butler Lampson reen patent op on Ethernet voor "Multipoint Data Communication System with Collision Detection." Op 23 juni, tien jaar na de start van ALOHAnet, nam IEEE de standaardisering van het DIX - Ethernet over.

1983 IEEE 802.3 Ethernet met een doorvoersnelheid van 10Mbps op basis van coax 10BASE5

1985 IEEE 802.3a Ethernet met een doorvoersnelheid van 10Mbps op basis van coax 10BASE2

1990 IEEE 802.3i, met een snelheid van 10Mbps over 10BASE-T dus twisted pair.

1995 IEEE 802.3u, ook bekend als Fast Ethernet ken een snelheid van 100Mbps

over 100BASE-TX, 100BASE-T4 en 100BASE-FX met auto negatiaton.

1998 IEEE 902.3z garandeert 1000 Mbps / 1Gbps over Fiber-Optic.

1999 IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet haalt de 1 Gbps over twisted pair.


2002 IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet over fiber optics.

2006 IEEE 802.3an 10 Gbps Ethernet over UTP

2015 IEEE 802.3bm 100 Gbps / 40Gpbs over optical Fiber
 

Home UP UP