Swift wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

Swift, in het Nederlans 'snel', is een gecompileerde programmeertaal voor iOS-, macOS-, watchOS-, tvOS- en Linux-toepassingen.

In 2014 werd Swift door Chris Lattner van Apple ontwikkeld.
Swift is getrow aan zijn naam snel, en wel tot 2,6x sneller dan Objective-C en 8,4x sneller dan Python.
Swift is een dominante taal geworden voor voornaamelijk iOS-ontwikkeling maar ook daardaarbuiten.
Sinds 22015 is de Swift programmeertaal open bron.
de regel 'print(" Hello, world! ")' is een volledig Swift programma. De Swift_handleiding is als u er op klikt hier.