The file cloud-computing.php exists Cloud-Computing, ICT afkortingen en begrippen. Wat is Cloud-Computing?


Cloud Computing wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools


Cloud


NIST

Cloud-Computing is vrij vertaald Internet computing.

Cloud Computing is dus computercapaciteiten inhuren bij een internetprovider.
Abstract gedefinieerd is Cload Computing een On-Demand-Infrastruktur in combinatie met On-Demand-Software in de breedste zin van het woord.

Iedere organisatie heeft een behoefte aan een rekencentrum. Het opzetten en onderhouden van een eigen rekencentrum c.q. ICT afdeling is een kostbare aangelegenheid.
Maar ook de cost of ownership beperkt zich niet bij de onderhoud en beveiliging van de van de ICT-apparatuur, maar ook het scholen van de ICT-medewerkers en het continu bijscholen van deze, in een wereld die iedereen dagelijks geconfronteerd met aanvallen van concurrenten, criminelen en vreemde overheden.
Uitval of verstoring van het IT systeem kost geld en kan het voortbestaan van de organisatie schaden.

Cloud Computing kan hiervoor een oplossing bieden.
In plaats van zelf de dure technologie aan te schaffen, te installeren en te onderhouden, maakt men gebruik van deze web-services. Via Cloud Computing zijn verschillende diensten via het internet in te huren.
Het gaat hierbij om opslagruimte, rekenkracht, databases of software-oplossingen. Een ander voordeel is dat de capaciteiten vaal zeer snel aangepast kunnen worden aan de behoeften.

Als wij Cloud Computing bekijken als een manier van gebruik maken van pure rekenkracht, is het model niet echt nieuw.
Vanaf het begin van de automatisering, eind jaren 50 van de vorige eeuw, werden mainframe computers via een terminal en een modem gebruikt.
De mate van gebruik was niet met de situatie van nu te vergelijken. Vaak ware het wetenschappelijke onderzoekers, banken en spionagediensten.
Met de komst van het internet en de giganten Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon en de komst van het IoT, is Cloud Computing niet meer weg te denken.

Definitie Cloud Computing
Cloud Computing beschrijft het aanbieden van een haast onuitputtelijke scala van hard- en software-oplossingen via het internet. Gebruikers kunnen processorkracht, opslagruimte en software-omgevingen inhuren om hun eigen ICT-infrastructuur uit te breiden of desnoods te vervangen.

Aanbiders van Cloud Computing moeten zich volgens de Amerikaanse NIST (National Institute of Standards and Technology) aan de volgende regels houden:

A. On-Demand Self-Service: Het moet mogelijk zijn voor gebruikers om zelf de benodigde middelen aan te vragen zonder telkens contact op te hoeven nemen met een medewerker van de aanbieder.

B. Broad Network Access: Cloud Computing is toegankelijk via het internet. Er mogen geen ongebruikelijke technieken of protocollen worden gebruikt. Het gebruik van gestandaardiseerde methoden zorgt ervoor dat alle gebruikers zonder problemen toegang hebben tot de dienst.

C. Resource pooling: De combinatie van meerdere computerinstanties is vrijwel de basisvoorwaarde voor Cloud Computing. Meestal in de vorm van serverparken dienen dergelijke pools om meerdere gebruikers tegelijkertijd van rekenkracht of opslagcapaciteit te voorzien. Klanten weten zelden welk apparaat ze daadwerkelijk gebruiken: Capaciteiten worden dynamisch toegewezen.

D. Rapid Elasticity: Capaciteiten moeten snel en volgens de vraag worden geleverd. In het beste geval zijn er automatismen actief die middelen in- of uitschakelen zonder tussenkomst van klanten of medewerkers.

E. Measured Service: Het gebruik van het cloud-aanbod wordt te allen tijde gemonitord. Dit zorgt voor meer transparantie voor zowel de aanbieder als de gebruiker.

Sinds 2008 bestaat de CSA, die zich als opgave heeft gesteld om Cloud Computing in alle verschijningsvormen te beschermen en te certificeren.

De aanbieders van Cloud Computing maken voor hun aanbiedingen gebruik van een piramidestructuur van verschillende 'as-a-Service' lagen:

IaaS (Infrastructure as a Service). Op dit niveau biedt de aanbieder complete hardwareoplossingen so als Processorprestaties, opslagruimte en netwerktechnologie. De instanties die door de gebruiker worden gebruikt zijn volledig virtueel. IaaS kent drie modellen zo als er zijn: Public IaaS, Private IaaS en Hybrid IaaS.

PaaS (Platform as a Service). Deze laag gaat nog een stap verder door niet alleen de hardware maar een complete omgeving te leveren. PaaS is vooral gericht op softwareontwikkelaars. De provider biedt een reeds gevestigde ontwikkelomgeving in de cloud, op gehoste hardware. Voor de Programmeurs wordt de complete ontwikkelomgeving aangeboden en hoeft niet te worden onderhouden.

SaaS (Software as a Service). Op het hoogste niveau wordt de gebruikers complete software uit de cloud aangeboden. SaaS richt zich dan ook primair op de normale eindgebruiker. Zij hoeven zich niet langer zorgen te maken over de installatie en het onderhoud van de software en kunnen er ook zeker van zijn dat de prestaties van de hardware voldoende zijn voor een vlotte uitvoering van de software. Om toegang te krijgen tot de software gebruiken gebruikers een webbrowser of een beperkt programma dat de benodigde software uit de cloud laadt.

CaaS (Container as a Sercive). De nieuwste telg in de Cloud Family is een containergebaseerd virtualisatiedienst die zich tussen PaaS en SaaS in bevind. In tegenstelling tot de virtueel machines is in de CaaS geen besturingssysteem aanwezig. Het beheer van de container en het uploaden van data vindt plaats via een Web-interface of een API(Application Programming Interface).

– XaaS (Everything as a Service). Naast de vier genoemde lagen worden er om marketingredenen steeds meer additionele diensten aangeboden. Een XaaS kan eigenlijk altijd aan een andere laag worden toegewezen of heeft helemaal niets met Cloud Computing te maken.
HaaS (Human as a Service), bijvoorbeeld, beschrijft een vorm van werk uitbesteding. Een groep mensen neemt het werk over via het internet.

Inzet van verschillende Cloud Computing-modellen.

- Private cloud
De service worden uitsluitend door één klant gebruikt. Bijvoorbeeld Own Cloud of Next Cloud, waarmee een private cloud op een lokale server wordt geplaatst(interne cloud). Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs, ter plaatse te zijn. Zelfs met een hostingprovider met een serverpark is het mogelijk om de zelfde server te gebruiken waartoe andere klanten van de provider geen toegang hebben.

- Community cloud
De community cloud functioneert op dezelfde manier als een private cloud, maar met dit model delen meerdere klanten de zelfde server. De samenstelling van de gebruikers zijn vaak meerdere klanten - meestal uit hetzelfde bedrijfsgebied of met vergelijkbare belangen. De community cloud kan ook binnen een bedrijf of extern worden beheerd. Het doel is om besparingen te realiseren ten opzichte van een aantal private clouds.

- Public Cloud
Deze vorm van voorziening komt overeen met het eigenlijke idee achter Cloud Computing. Een servernetwerk wordt samen met het grote publiek gebruikt. Wie welke hardware gebruikt is niet zichtbaar voor de gebruiker en kan niet door hem worden vastgesteld.

- Hybride Cloud
Dit is een samenstelling van de Private en Public Cloud. Een bedrijf of een particuliere gebruiker besluit een bepaald deel van de operatie (bijvoorbeeld veiligheidsrelevante aspecten) in de privé-omgeving te laten en voor andere delen de public cloud te kiezen.

Voordelen versus nadelen bij het gebruik van Cloud Computing.

Voordeel:

Geen aanschafkosten.
Geen kapitaalbinding.
Schaalbaar naar behoefte.
Geen loonkosten voor dure specialisten.
Geen cost of ownership.
Continuïteitsgarantie door gegarandeerd bescherming en onderhoud.

Nadelen:

Snelle en stabiele internet verbinding.
Twijfels over de handhaving van de privacy wetgeving AVG.
Afhankelijkheid van de aanbieder.
Veiligheidsrisico's bij de datatransport.

Samenvatting:

- Cloud-Computing is vrij vertaald Internet computing

- Cload Computing een On-Demand-Infrastruktur in combinatie met On-Demand-Software

- Cloud Computing is gedefineerd door NIST

- NIST staat voor National Institute of Standards and Technology

- Cloud Computing kent de onderdelen IaaS, PaaS,Saas en XaaS

- Cloud modellen zijn Private Cloud, Community Cloud, Public Cloud en Hybride Cloud

- Cloud Computing volgens NIST betaat uit On-Demand Self-Service, Broad Network Access, Resource pooling, Rapid Elasticity en Measured Service

- IaaS staat voor Infrastructure as a Service

- PaaS staat voor Platform as a Service

- SaaS staat voor Software as a Service

- CaaS staat voor Container as a Sercive

- XaaS staat voor Everything as a Service

- Voordeel van Cloud Computing is Geen kapitaalbinding

- Voordeel van Cloud Computing is Schaalbaar naar behoefte

- Voordeel van Cloud Computing is Schaalbaar naar behoefte

- Voordeel van Cloud Computing is Geen cost of ownership

- Nadeel van Cloud Computing is Afhankelijkheid van de aanbieder

- Nadeel van Cloud Computing is Veiligheidsrisico's bij de datatransport

- Nadeel van Cloud Computing is Snelle en stabiele internet verbinding

- Nadeel van Cloud Computing is Twijfels over de handhaving van de privacy wetgeving AVG