SMP wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

SMP is de afkorting van Symmetrische MultiProcessing.

SMP omvat een multiprocessor computer hardware en software architectuur waarbij twee of meer identieke processoren zijn aangesloten op een enkel, gedeeld hoofdgeheugen, daarbij volledige toegang hebben tot alle in- en uitvoerapparaten, en worden bestuurd door een enkele besturingssysteem die alle processoren gelijk behandelt en geen enkele voor speciale doeleinden reserveert. De meeste multiprocessorsystemen gebruiken tegenwoordig een SMP-architectuur. Ook voor multi cores processors wordt SMP toegepast, waarbij elke core als aparte processor wordt behandeld.