UUID wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools
UUID is de afkorting van Universally Unique IDentifier.

UUID is een gestandaardiseerde nummeringsmethode voor een universeel unieke identificatie zoals bijvoorbeeld een vingerafdruk.
De UUID wordt ingezet in software architecturen.
GUID van Microsoft is een bekende variatie op de UUID.
UUID is afkomstg van het UID ontwerp waar Paul Leach aan werkte die in 1986 werkzaam was voor Apollo.
UUID's werden voor het eerst in Linux in de ext2 superblock toegepast.
UUID van Apollo's NCS (Network Computer Systems) werd in 2005 standaard van de OSF (Open Software Foundation), nu The Open Group en beschreven onder RFC_4122 als onderdeel van de DCE (Distributed Computing Environment).
Een UUID is 128 bit notatie, die in vijf groepen wordt verdeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hexadecimale notatie. De UUID kan maximaal 36 tekens bevatten, waarvan 32 hex-notaties en vier koppelstreepjes.

UUID,s bestaan in vijf verschillende uitvoeringen, welke zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld.

1:
Deze oerversie is gebaseerd op de combinatie van tijdstempel en MAC-adres van de hardware, waar de ID werd geproduceerd.
Uit veiligheidsoverwegingen niet echt handig om toe te passen.

2:
Deze versie is en variatie op de eerste, waarbij in de ruimte van de tijdstempel codes uit het locale domein werd gebruikt.

3:
Met deze versie werd een specivieke naam (bvb DNS) met MD5 versleuteld en met de tijdstempel samengevoegd.

4:
In deze versie werden vijf willekeurig gegenereerde ASCII tekens gebruikt om de UUID te produceren. Theoretisch bestaat er een mogelijkheid dat hierdoor een dubbeling zou kunnen optreden. men gaat er echter van uit dat de kans er op verwaarloosbaar klein is.

5:
De laatse variant werkt zo als versie 3, maar maakt voor versleuteling gebruik van een Hash gebaseerd op SHA1 in plaats van MD5.

Om een pc in een netwerk te indetiviceren, werd de MAC-adres gebruikt het echter beterom de UUID te gebruiken.

De UUID is op te vragen!


Onder Windows:

cmd.exe

wmic csproduct get UUID

Powershell:

Get-WmiObject -Class ┬┤Win32_ComputerSystemProduct┬┤ | Select-Object -Property UUID

Onder Linux systemen:

#! /bin/sh
dmidecode -s system-uuid