FPDF wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

FPDF is de afkorting voor Free Portable Document Format.

FPDF is ontwikkeld door Olivier Plathey en door hem open source zonder restricties verklaard.
FPDF is een PDF-generator, een PHP-klasse die het mogelijk maakt PDF-documenten te maken zonder dat extensies zo als PDPlib of andere bibliotheken nodig zijn.

Kenmerken:

- Vrije keuze van maateenheid, aanpassing van paginalay-out (staand en liggend) en paginascheiding.

- Geautomatiseerde header- en footer-generatie

- Automatische paginawissel

- Automatische regeleinde en tekstuitlijning

- Insluiten van JPEG- en PNG-beelden

- RGB-kleuren voor teksten, lijnen en vullingen

- Hyperlinks

- Ondersteuning van TrueType, Type1-lettertypeformaten en diverse tekensets
- Pagina compressie

FPDF heeft geen extra extensies nodig (behalve optioneel Zlib om compressie te gebruiken) en draait in de huidige versie onder PHP 7, PHP5, releases voor 1.7 onder PHP4, en releases voor 1.4 onder PHP3.

Het genereren van een PDF document neemt iets meer tijd in beslag dan vergeleken met PDFlib, aangezien FPDF puur PHP is en geen voorgecompileerde extensie. Het prestatieverlies is echter nauwelijks merkbaar.

Zie hier Lessen voor FPDF.