Mir

Mir is de naam van een Russisch ruimtestation.

Mir betekent in het Russisch zo veel als Vrede of Wereld.
De Mir was van 1986 tot 2001 het eerste permanente ruimtestation.
De levensduur van de Mir was op 7 jaar geplant, maar bracht het uiteindelijk tot 15 jaar.
De opvolger van de Mir is het ISS, gebaseerd op de Mir II.
Er bestond geen noodzaak om de Mir in 2001 te laten neerstorten. In feite was het goedkoper geweest om de Mir 1 als basis voor het ISS te gebruiken.
De Amerikanen waren er echter tegen.
Om de Mir te behouden was in Nederland de Mir-Corp opgericht, met het doel de Mir commercieel te bedrijven.
De Mir-Corp lukte het hellaas niet om de nodige middelen voor het onderhoud op tafel te leggen.