WPA2


WPA2 is de afkorting voor WiFi Protected Access 2, de opvolger van WPA.
WPA2 is getest en gecertificeerd door de Wi-Fi Alliance met de de verplichte elementen van IEEE_802.11i.
WPA2 bevat de volledige ondersteuning voor CCMP en een op AES gebaseerde encryptiemodus.
Met ingang van 13 maart 2006 is het WPA2-certificering verplicht voor alle nieuwe apparaten die het Wi-Fi-handelsmerk te dragen. WPA2 is inmiddels opgevolgd door WPA3.