OMG wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

OMG is de afkorting van Object Management Group®

OMG Task Forces ontwikkelen standaarden voor bedrijfsintegratie voor een breed scala aan technologieën en een nog breder scala aan industrieën.

De Object Management Group® (OMG®) is een internationaal consortium voor technologische standaarden met open lidmaatschap en zonder winstoogmerk.

OMG werd in 1989 opgericht door elf bedrijven (waaronder Hewlett-Packard, IBM, Sun Microsystems, Apple Computer, American Airlines, iGrafx, en Data General) en richtte zich in eerste instantie op het creëren van een heterogene gedistribueerde objectstandaard. Tot de oprichters behoorden Christopher Stone en John Slitz.

OMG standaarden zijn opgericht in 1989 en worden gedreven door verkopers, eindgebruikers, academische instellingen en overheidsinstellingen.