XML wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

XML is de afkorting van Extensible Markup Language.

In het Nederlands een uitbreidbare opmaak-taal.

XML die is afgeleid van SGML (Standard Generalized Markup Language).
Middels de XML methode of code, kunnen alle mogelijke soorten van gegevens worden beschreven.
XML lijkt enigszins op HTML maar dan met de nadruk op gestructureerd gegevens in een sequentiële reeks, makkelijk leesbaar, beschikbaar gemaakt worden voor mens of machines.
XML-tags identificeren data gegevens en worden gebruikt om de gegevens op te slaan en te ordenen, in plaats van te specificeren hoe ze moeten worden weergegeven, zoals HTML-tags, die worden gebruikt om de gegevens weer te geven.
XML kan via en LAN gegevens transporteren maar kan dat natuurlijk ook via WLAN / internet.
De XML regels zijn door het W3C aanbevolen.

Voorbeeld:

<?xml version="1.0 " encoding = "UTF-8"?>
<book>
<name>A Song of Ice and Fire</name>
<author>George R. R. Martin</author>
<language>English</language>
<genre>Epic fantasy</genre>
</book>

De regels van XML zijn vastgelegd in RFC_4826.

XML wordt meer en meer opdevolgd door JSON.