REST wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

REST is de afkorting van REpresentational StateTransfer.

Roy Fielding definieerde REST in zijn proefschrift uit 2000 met de titel 'Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures' aan de UC Irvine. Hij ontwikkelde de REST-architectuurstijl parallel met HTTP 1.1 uit 1996-1999, op basis van het bestaande ontwerp van HTTP 1.0 uit 1996.

De term REST is bedoeld ter illustratie van de overgang van de huidige toestand naar de volgende toestand van een toepassing. Deze toestandsovergang vindt plaats door de overdracht van de gegevens die de volgende toestand vertegenwoordigen. De gegevens worden overgedragen van de huidige toestand naar de volgende toestand.

REST is een subset van het http-protocol voor een software-architectuur van interactieve toepassingen die gebruik maken van webdiensten. Een webdienst die deze richtlijnen volgt, wordt RESTful genoemd. Dit slaat voornamelijk op de inhoud van statische websites. Een dergelijke webservice moet zijn webresources in een statische tekstuele weergave aanbieden en toelaten dat deze kunnen worden gelezen en gewijzigd met een stateless protocol en een vooraf vastgestelde reeks van commando's.

REST is op zichzelf geen standaard.
RESTful implementaties daarentegen, maken gebruik van standaarden, zoals HTTP, URI, JSON, en XML.
Veel ontwikkelaars beschrijven hun REST_API's als zijnde RESTful, wat een beetje verwarrend is, want vaak voldoen deze API's niet aan alle architectonische regels vooral met name als het om de uniform interface constraint gaat.

Kort samenvattend:

REST is een algemene beheerinterface voor applicaties die gericht zijn op mechanismen voor het ophalen en overbrengen van informatie van/naar netwerkbronnen.
REST is een openbare API-structuur en wordt het meest gebruikt voor producten en webdiensten en ondersteunt ook autonome gebeurtenissen zoals alarmenmeldingen.

Lees hier Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures.