SGML wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

SGML is de afkorting voor Standard Generalized Markup Language.

SGML is afkomstig van C.Goldfarb, uit oktober 1986, en een opvolger van GML.
SGML is platform onafhankelijke markuptaal.

SGML is een openlijk gedocumenteerde en vrij implementeerbare internationale norm voor semantische markup van tekstdocumenten op een manier die het mogelijk maakt de onderliggende inhoud te scheiden van de opmaakinstructies voor weergave of afdrukken. De norm is gepubliceerd als ISO_8879_1986 en wordt onderhouden en periodiek herzien onder auspiciën van ISO/IEC JTC 1/SC 34.

Ik citeer uit de inleiding van de norm:

'SGML kan worden gebruikt voor publicatie in de breedste zin van het woord, variërend van conventionele publicatie op één medium tot multimediale publicatie van gegevensbestanden. SGML kan ook worden gebruikt voor de verwerking van kantoordocumenten wanneer de voordelen van menselijke leesbaarheid en de uitwisseling met publicatiesystemen vereist zij'.

SGML is inmiddels achterhaald door XML en HTML, markup-talen die van SGML zijn afgeleid.
SGML-document bestaat uit een hiërarchische structuur van teksten, genaamd 'elementen'.

Voorbeeld:

<article>

<title>SGML</title>

<para>

HTML is teoretisch een DTD van SGML

</para>

</article>


Een introductie van SGML beschreven door Michel Goossens and Janne Saarela kunt u als PDF lezen onder Introductie_SGML.