JSON wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

JSON is de afkorting van JavaScript Object Notation.

JSON is in feiten een een open standaard gegevensuitwisselingsformaat, dat menselijk leesbare tekst gebruikt om gegevensobjecten op te slaan en te verzenden welke bestaan uit attribuut-waardeparen en arrays of andere serialiseerbare waarden.
Dit betekend, dat men alle soorten van informatie in vorm van gestructureerde gegevens kan opslaan, uitwisselen tussen alle mogelijke programmeertalen en van computer naar computer kan verzenden.

JSON word gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen toepassingen geschreven in al deze programmeertalen:

ActionScript, C, C#, Clojure, ColdFusion, Common Lisp, E, Erlang, Go, Java, JavaScript, Lua, Objective CAML, Perl, PHP, Python, Rebol, Ruby, Scala, Scheme en Swift.

JSON vormt hierdoor een standaard-gegevens-formaat, vastgelegd door de ECMA onder ECMA_404 en beschreven in RFC_8259 in opdracht van IETF.
Om kort te zijn, is het de bedoeling om met JSON elke informatie in een voor mensen en machine makkelijk leesbare format te verwerken. JSON werd oorspronkelijk in 2001 door Douglas Crockford ontwikkeld als een 'data interchange format'.
JSON lijkt enigszins op XML of YAML maar is veel lichter en makkelijker te gebruiken en inmiddels een belangrijk onderdeel van internet een de ontelbare API's / REST_API.
Omdat JSON het systeem minder belast werkt het ook beter in combinatie met AJAX en wordt het zo een stuk gemakkelijker om de gevraagde gegevens snel te verkrijgen en te laden.
JSON werkt ook perfect samen met JavaScript omdat het een subset van hetzelfde is.

Hier een klein voorbeeld van Parsing JSON Data in JavaScript:

In JavaScript kun je JSON-gegevens die je van de webserver ontvangt, gemakkelijk parsen met de methode JSON.parse().

Als voorbeeld zou je een JSON-gecodeerde string kunnen ontvangen van een webserver met de syntax:

{ " naam " : " John " , " leeftijd " : 22, " woonplaats " : " Amsterdam " }

Inmiddels werken alle bekende programmeertalen met objects en classes die JSON volledig ondersteunen.

JSON werkt met :

O - Strings

O - Numbers

O - Booleand

O - Null

O - Arrays

O - Objects