BCD wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools
BCD staat voor Binary Coded Decimal.
BCD is een veroudert systeem om op een binair methode een decimaal getal weer te geven, vaak voor Seven-Segment-Displays of Nixi buizen. Elke cijfer wordt binair gecodeerd in een nibble.
De BCD code is door iedere ICT er makkelijk te lezen omdat het net als de HEX notatie van een nibble werkt. Voorbeeld:
Het getal 1953 word als volgt in BCD code weer gegeven: 0001 1001 0101 0011
Voor de gene die de binaire telling niet beheerst ziet men hier de omrekening en de uitvoer naar de SSD (Seven-Segment-Dislay).