JMESPath wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

JMESpath is een acroniem voor JSON Matching Expression paths.
Uitgesproken als 'james path'.
Overeenkomende Uitdrukkings-paden voor JSON.
JMESPath is een taal die een zoekopdracht (query) voor JSON uitvoert.

JMESPath maakt het mogelijk om elementen uit een JSON document te extraheren. Het laat je ook toe om de opgevraagde elementen rechtstreeks te transformeren. Bij wijze van spreken, JMESPath is voor JSON wat Xpath is voor XML.