UNIX wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

UNIX is afgeleid van UNICS, hetgeen staat voor Uniplexed Information and Computing Services.

In het begin, 1963, was er MAC, wat de afkorting is van Multiple Access Computers, een project van de MIT en IBM. Toen Bell Laboratorion er in 1966 ook instapten werd het project omgedoopt in MULTICS, hetgeen staat voor MULTIplexed Information and Computing Services. In 1969 werd het project gestopt omdat de doelstelling, dat er 1000 gebruikers met een computer konden werken niet werd gehaald. Het treurige resultaat was, dat er slechts drie gebruikers met het systeem tegelijk konden werken.

Ken Thomson een werknemer van Bell besloot om een andere aanpak te kiezen en schreef uiteindelijk in vier weken, terwijl zijn vrouw op vakantie was een werkend systeem voor de PDP-7 van Digital, dat hij UNICS, (Uniplexed Information and Computing Services) noemde. Dennis Ritchie bekend van de programmeertaal C, was eveneens aan de ontwikkeling van UNICS verbonden. Een zekere Brian Keringhan, collega van Ken Thomson veranderde de naam in UNIX.

Sinds 1998 is UNIX eigendom van The Open Group. UNIX is een beschermd handelsmerk en een standaard in een. Allen The Open Group mag bepalen welk besturingssysteem volgens hun eisen zich UNIX mag noemen.
Besturingssystemen die zich van de Open Group UNIX mogen noemen zijn Sun’s Solaris, IBM’s AIX, HP’s HP-UX, AT&T’s Vr4, BSD Unix, DEC Unix, Mac OS X en SCO Unix.

Linux is, en dit voor de duidelijkheid, niet door The Open Group erkend en derhalve ook geen UNIX, maar een UNIX-achtig besturingssysteem.