IDLE wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

IDLE is volgens Guido van Rossum, de auteur van Python, de afkorting van Integrated DeveLopment Environment.
Er bestaat het vermoeden dat de IDE van Python de benaming IDLE kreeg als een verwijzing naar Eric Idle, een van de oprichters van Monty Python.

IDLE is bedoeld als een eenvoudige IDE voor beginnende programmeurs. IDLE is platformonafhankelijk.