HTTP
Tim Berners-Lee

HTTP 0,9

OSI application

HTTP is de afkorting voor HyperText Transfer Protocol.

HTTP is het protocol waar het WWW op drijft, maar ook op interen netwerken zo als het intranet.
HTTP bepaalt hoe berichten worden ingedeeld, zeg geformatteerd en verzonden. HTTP bepaalt ook welke acties webservers en webbrowsers van de gebruikers moeten ondernemen te gevolge van reacties van verschillende opdrachten.

In 1989 start Tim Berners-Lee de ontwikkeling van het HTTP.
In 1991 is HTTP versie 0.9 een feit. Tim Berners-Lee gebruikte de HTTP om zijn WWW (World Wide Web) voor zij hypertekstdocumenten te realiseren.
Het basisidee was om kennis te delen, zodat wetenschappers over de hele wereld met een muisklik documenten konden delen.
De HTTP standaardisering werd van W3C (World Wide Web Consortium) van Tim Berners-Lee door de IETF Internet Engineering Task Force overgenomen. Even later werd het werk naar de IETF verplaatst.
HTTP versie 1.0 werd in 1992 vastgelegd in een draft van de W3C en de IETF.
In 1996 legden Tim Berners-Lee, Roy Fielding en de IETF de eerste regels van het protocol vast in de RFC_1945.

HTTP/1.1 werd voor het eerst gedocumenteerd in RFC_2068 in 1997. Deze specificatie werd in 1999 achterhaald door RFC_2616, die eveneens werd vervangen door de RFC_7230 in 2014.

HTTP kent een vast aantal vragen, de requests, die een gebruiker (client) via zijn browser aan een webserver kan stellen. Iedere vraag begint met een URL, die met behulp van de URI (Uniform Recource Identifier) naar een webpagina verwijst.
HTTP maakt overigens gebruik van poort 80.
HTTP is terug te vinden op de Applicatie-laag van het OSI model.

Zie ook HTTP2, HTTP3 en HTTPS.