EDPS wijzigen wijzigen Spaans Pools

EDPS is de afkorting voor European Data Protection Supervisor.

In de volksmond is de EDPS de Europese privacytoezichthouder.

De EDPS is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die als primaire doelstelling heeft om te controleren en zorg te dragen, dat Europese instellingen en organen het recht op privacy en gegevensbescherming nauwlettend respecteren wanneer persoonsgegevens worden verwerkt.

De EU verordening 2018/1725 beschrijft de taken en bevoegdheden van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (hoofdstuk VI) en de institutionele onafhankelijkheid van de EDPS als toezichthoudende autoriteit. Het stelt ook de regels voor gegevensbescherming in de EU-instellingen vast.

Een praktijkvoorbeeld is de oproep van de EDPS om Pegasus-spyware van de NSO Group en soortgelijke software te verbieden in Europa.