AI wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools


AI is de afkorting van Artificial Intelligence.

De uitleg van Marvin Minsky, een van de eerste wetenschappers en vaders van AI, is:
' Kunstmatige intelligentie is de wetenschap die machines dingen laat doen die intelligentie zouden vereisen als ze door mensen zouden worden gedaan.'
Of anders gezegd, kunstmatige intelligentie van een machine c.q. programma, is een soort van intelligentie die door een computer word gesimuleerd aan hand van een programma.
AI is dus een discipline van de informatica.

Begonnen is alles met de zin : Ik stel voor om na te denken over de vraag: 'Kunnen machines denken?'
Afkomstig is deze vraag van de Britse computer pionier Alan Turing en is tevens het begin van zijn artikel Computing_Machinery_and_Intelligence uit 1950.
Dit artikel beschrijft een communicatie tussen een mens en een computer die algemeen bekend werd als de Turingtest.
Als de proefpersonen niet constateert dat zijn gesprekspartner geen mens was, was de test geslaagd en werd er over kunstmatige intelligentie (AI) gesproken.

Een voorbeeld uit de begindagen van AI is de eerste chatbot met de naam Eliza van de Duitse Professor Doctor Joseph Weizenbaum.

AI is een poging om het menselijke redeneren en denken middel een machine na te bootsen.

Inmiddels is er een indeling gemaakt in sterk, zwakke en beperkte AI.
Het nabootsen van de menselijke mogelijkheden valt onder de noemer sterk AI.
De sterke AI kent ook nog en overtreffend stap, namelijk de super AI.

Het zelfstandig werken op basis van patroonherkenning binnen een gekaderd gebied, valt onder de term zwakke AI.


AI is een verzamelnaam en kent verschillende gradaties.
ML staat voor machine learning.
DL staat voor deep learning en is een onderdeel van ML.

Het verschijnsel AI is inmiddels op veel plekken terug te vinden en wordt omdat er afspraken, controle en transparantie over het functioneren ontbreekt, niet door iedereen omarmd.
Vandaar dat het WRR pleit voor meer overheidsbetrokkenheid bij kunstmatige intelligentie middels een link naar WRR_11_11_2021 is deze in te zien.