Poorten
NAND
NOR
XOR

George Boole

NAND


De NAND NOR en XOR gates zijn combinaties van de in les 12 besproken AND, OR en NOT poorten.George Boole legde de basis van deze symbolische algebra die zijn basis vindt in de naar hem benoemde booleaanse algebra.

Alle poorten maken gebruik van de TTL Transistor Transistor Logic afspraak.
De voedingsspanning van de TTL IC's is 5 Volt, dit is tevens HOOG.


De NAND maakt deel uit van de Booleaanse algebra.

Het gaat om een combinatie van een AND-poort en een NOT-poort.

Men spreekt ook van een geinviteerde AND.
Zie hier:
   

Alle uitgangen zijn inderdaad omgedraaid.
Alles wat bij een AND laag is (0) is nu hoog (1)

De NAND-poort is in de 7408 IC terug te vinden.
Zie hier een schematische voorstelling van de 7400 DIL.

NOR


NOR is de afkorting van Not OR.

Resultaat van een OR-poort in combinatie van een NOT-poort.


Het rondje bij de F geeft de negatie aan.

De uitgang is geïnverteerde, wat wil zeggen dat de uitgang omgekeerd is.
De wereld van de OR staat bij een XOR op zijn kop.XOR


XOR staat voor eXclusief OR

De XOR is een combinatie van een OR twee AND-poorten en twee NOT-poorten.Het XOR symbool is een stuk makkelijker te hanteren!


De XOR werkt net als een normale OR.
De exclusiviteit komt pas ter sprake als de A en de B- ingangen hoog zijn.
De uitgang F is dan niet hoog, zoals bij de normale OR, maar laag.
A of B mogen hoog zijn (exclusief) maar niet gezamenlijk.De XOR is een belangrijk onderdeel als gerekend moet worden.
De XOR is dan ook een onderdeel van de half adder.Samenvattend:

- De NAND NOR en XOR gates zijn combinaties van AND OR en NOT poorten.

- De Engelsman George Boole ontwikkelde de symbolische algebra die zijn basis vindt in de naar hem benoemde booleaanse algebra.

- Poorten zijn logische schakelingen opgebouwd door meerdere transistors.

- De symbolische voorstelling van de poorten gebeurt in Nederland volgens de IEC.

- Voor NAND logica geld, dat A x B = niet F

- Voor NOR logica geld, dat A + B = niet F

- De NAND en de NOR bestaan uit twee poorten.

- Van een XOR mogen A en B exclusief hoog zijn maar niet gezamenlijk.

- De XOR bestaat uit een OR twee AND en twee NOT-poorten.