csv wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

CSV is de afkorting van Comma-Separated Values

CSV is een plat tekstbestand in de vorm van ANSI, ISO-8859-1 of UTF-8 waarvan de verschillende velden door een komma worden gescheiden.

Een CSV-bestand is te herkennen aan de .csv extensie.
Elke regel van een .csv bestand is een gegevensrecord.
Elke record bestaat uit één of meer velden, welke door komma's zijn gescheiden.
Een bestand dat met .csv eindigt, slaat gegevens zo als getallen of tekst in tabelvorm op.
Het CSV-bestandsformaat word veel voor het importeren naar of exporteren uit tabelgegevens gebruikt.

Als toepassing vind men bijv. in spread sheet programma's maar ook bij financiële instellingen word de mogelijkheid geboden om overzichten niet alleen als PDF maar ook als CSV format te ontvangen.

Het CSV-bestandsformaat is in 2005 beschreven door de Network Working Group van de IETF in RFC_4180.
Onder de noemer CSV worden ook bestande aangeboden die door punten of andere veldscheidingstekens gebruik maken.
Een CSV file is overigens ook relatief eenvoudig in een MySQL database te importeren.