Extranet

Extranet is de benaming voor een type netwerk gebaseerd op TCP/IP.

Extranet is een soort intranet dat via internet toegankelijk is.
Extranet wordt toegepast om EDI te verwezenlijken.
Om een Extranet te laten werken zijn aardig wat veiligheid- en beveiligingsaspecten nodig.
Buiten het feit dat er een firewall en een digitale certificatie nodig is moet er ook een encryptie plaatsvinden.
VPN is een methode om via tunneling door het publieke Internet een veilige verbinding tot stand te brengen.