Cloud

Cloud is het Engelse woord voor Wolk.

De Cloud wordt als symbool gebruikt voor het internet.Gezien er steeds meer activiteiten plaats vinden op, rond en in het internet, ontstaat er een Cloud Service, Cloud Business en is samen te vatten onder Cloud Computing.