PSU

PSU is de afkorting voor Power Supply Unit.De PSU is een onderdeel van de computer en is, zo als dat heet, de voeding.
De voeding voed de computer met elektriciteit.
De PSU verlaagd de netspanning van 230 Volt wisselspanning naar een werkspanning voor de PC.
De PC werkt echter met meerde spanning niveaus.
Van oudsher is de 5 Volt gelijkspanning voor de logica, de elektronische schakelingen.
De 5 volt is, echter in de loop van tijd, verlaagd naar 3 volt, en ook dit wordt voor sommige onderdelen nog verder verlaagd.
De reden is dat de onderdelen met een lagere voltage ook minder warm worden en zuiniger werken.
12 Volt wordt gebruikt voor de motoren van de vaste schijf of de CD, DVD of Blu-Ray.
De PSU levert echter ook negatieve spanningen.
Zo produceert de voeding -5 en -12 volt.

De kabels, die de verschilleden spanningen voeren, hebben een isolatielaag met een specifieke kleur.
Oranje is voor de 3 of beter 3,3 volt.
Rood is voor 5 volt.
Geel is 12 volt.
Zwart is ground of de 0.
Wit is voor -5 volt.
Blauw is voor -12 volt.

Belangrijk is om te weten, dat de PSU nooit onbelast mag worden aangesloten.
Er moet altijd minimaal een onderdeel aan de PSU zijn aangesloten als de voeding wordt aangeschakeld.
Zo niet, is de kans groot dat de voeding beschadigd wordt of helemaal niet meer werkt.