CLI

CLI is de afkorting voor Command Line Interface.

Een CLI is in hardwarebetekenis een Console of Terminal.
De softwarematige interpretatie is "Command.com", "cmd.exe", "bash", "csh" of "zsh".

De oude DOS werkte volledig met CLI.
CLI is tekstgeoriŽnteerde.
De instructie "DIR" gevolgd door een ENTER, geeft een overzicht van bestanden in een directory weer.
Middels de CLI werkt de gebruiker, zo als dat heet op de command line.