iOS wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools
iOS is oorspronkelijk, uit 2007, de afkorting voor iPhone Operating System.
iOS is een Unix-achtig, besturingssysteem dat gebaseerd is op on Darwin (BSD).
iOS is een gesloten systeem, dus geen open source.
Nu is iOS voorzien van een volgnummer en het besturingssysteem voor iPod touch, iPad Apple TV en iPhone.