OID wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

OID is de afkorting van Object Identifier.

In de computerwetenschap is een OID een globaal unieke identificatiecode die gebruikt wordt om een informatieobject een naam te geven URN (Uniform Resource Names).

Een OID vertegenwoordigt een knooppunt in een hiërarchisch toegewezen naamruimte zoals gedefinieerd door de ASN.1-norm. Elk knooppunt wordt op unieke wijze geïdentificeerd door een opeenvolging van getallen die zijn positie aangeven, te beginnen bij de wortel van de boom. Nieuwe knooppunten voor eigen gebruik kunnen worden aangevraagd bij de overeenkomstige autoriteiten van het moederknooppunt.

De regels voor de toewijzing en registratie van OID's zijn gedefinieerd in de normen ITU-T Rec. ITU_T_X660, ISO/IEC 9834 en DIN 66334. Het beheer van de OID-boomstructuur en de verzekering van de uniciteit van OID's zijn gebaseerd op de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de ondergeschikte knooppunten aan de eigenaar (registratieautoriteit) van een OID.

In het geval van bijv. een switch zijn de objecten van belang gewoonlijk het inkomende en uitgaande verkeer, alsmede het pakketverliespercentage of het aantal pakketten dat aan een broadcast-adres is geadresseerd.

De object(OID)-hiërarchie wordt over het algemeen voorgesteld als een boomstructuur met verschillende niveaus, van de wortel tot de afzonderlijke bladeren. Elke OID heeft een adres dat de niveaus van de OID-boomstructuur volgt.