json_query wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

json_query is benaming voor een JavaScript Object Notation _ zoekopdracht.

Als wij byv. over de Ansible json_query spreken, kunne wij naar een voorbeeld kijken van Sarav AK van de website middlewareinventory.com/blog/ansible_json_query.

Zoals de naam al aangeeft, helpt het Ansible json_query filter om een zoekopdracht uit te voeren op een JSON document en om de elementen in de JSON boomstructuur op te halen.

json_query maakt gebruik van de jmespath query taal.
Het is een krachtige query taal om JSON inhoud te ontleden. Het helpt je om JSON inhoud te ontleden en de elementen te filteren die je wilt. Je kunt zo'n beetje alles doen met JSON.

Kijk naar de volgende schermafdruk, Een startpagina van JMESPATH
Het heeft ook een mooie toolset, waar je je queries kunt schrijven en testen voordat je het in realtime probeert. Het lijkt meer op regex101 dat we gebruiken voor het testen van reguliere expressies.