FAT32 wijzigen wijzigen wijzigen Frans
FAT32 is van Microsoft en een opvolger van FAT12 en FAT16. FAT32 werd in 1997 door Microsoft met Windows 95B meegeleverd.
FAT staat voor File Alocation Table en 32 wil zeggen, met een breedte van 32 bits.
Dit houd in, dat men 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 binaire bits tot de beschikking heeft. Dit is decimaal 2 tot de macht 32, hetgeen resulteert in het decimale getal 4.294.967.296.
De File Alocation Tabel heeft dus plaats voor afgerond, zon ronde 4 miljard clusters. Clusters zijn de kleinste data parketten die het medium kan bergen.
Stel dat wij een ASCII-tekstbestand met de inhoud Hallo Wereld willen opslaan op een harde schijf, dan zou dat geheel 12 Bytes moeten zijn.
Maar het OS slaat geen teksten op, maar clusters. Het besturingssysteem gaat Hallo Wereld in een lade stoppen die 512 Bytes groot is, terwijl wij eigenlijk maar 12 Bytes nodig hebben. De resterende 500 Bytes zijn niet meer te gebruiken. Deze ruimte noemen wij, de ICT’ers Slack Space.
Dit terzijde.
Als de cluster 512 Bytes is kunne wij dus 4 miljard clusters vullen wat ons op een 2.000 miljard Bytes, of heel ongenuanceerd 2 terabytes oplevert.
Doen wij het rekensommetje met een clustergrootte van 8 KB in plaats van 0,5 KB (512Bytes) dan komen wij ruim boven de 32.000, zeg 32 TB uit.
De keuze van de clusterafmeting is bepalend voor de snelheid, opslag maar ook eventuele slack space.
Dus:
FAT32 kan maximaal 32 TB adresseren met een cluster grootte van 8KB. De afmeting van de cluster is afhankelijk van partition grootte. De kleinste cluster is 512 bytes de grootste is 8KB. De afmeting van een file wordt beperkt door het 4 byte veld dat door Microsoft is aangewezen. Dit heeft als resultaat, dat bestanden niet groter dan 4 GB kunnen zijn.