BASH wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

BASH is een acroniem voor de 'Bourne-Again SHell'.

BASH is gebaseerd op het werk van Stephen Bourne, de auteur van de directe voorouder van de huidige Unix-shell sh , die verscheen in de zevende Unix editie van Bell Labs Research.
Bash is de shell, oftewel de commandlineinterpreter, voor het GNU-Linux-besturingssysteem.
De eerste versie van BASH werd in 1989 door Brian Fox in opdracht van de FSF (Free Software Foundation) van RMS (Richard Matthew Stallman) uitgebracht.
BASH is open sorce en valt onder de GNU GPL (General Public License).

De BASH is het communicatie gedeelte van de kernel. De BASH wordt ook vaak als de terminal aangeduid.
Als de gebruiker een woord of instructie in typt en vervolgens op de Enter toets drukt, gaat de BASH uitzoeken of het woord of de instructie bekend is of niet en reageert er vervolgens op door de uitvoer of een melding dat het woord of instructie niet bekend is.

Op het moment dat men een instructie in de vorm van een commando aan het besturingssysteem geeft moeten wij met vier situaties rekening houden.

A. Het interne commando van de BASH.
Het commando clear en cd, zijn interne instructies vanuit de kernel. Deze commando's bevinden zich dus in het werkgeheugen.

B. Het externe commando van de BASH of hulpprogramma.
Als een ls, help of sudo commando wordt gebruikt, herkend de kernel dit niet als interne instructie en gaat op het medium kijken of er een bestand met de naam te vinden is en zo ja voert hij deze uit.

C. Het alias commando.
Middels een alias commando kunnen nieuwe instructies worden aangemaakt. Voor Microsoft gebruikers is alias dir-'ls -l' een mogelijkheid om de bekende directory opvraag onder Linux te gebruiken in plaats van ls.

D. Functions.
Functions kunnen net als alias worden aangemaakt. Het verschil tussen alias en functions is, dat een alias een simpele een-woord instructies is, terwijl een functie een combinatie van meerdere instructies kan zijn.

Tenslotte:

Met de instructie ‘set -o posix’ werkt BASH POSIX compatibel.