SDN wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

SDN is de afkorting voor Software Defined Networking.

Men spreek dus ver software afhankelijke netwerkstructuur.
De software bepaald dus het netwerk!
De term SDN vind zijn oorsprong in de 1990er jaren. De basis van SDN so als wij die nu kennen werd rond 2007/2008 aan de Amerikaanse Universitijt Berkeley en Stanford gelegt.
Belangrike namen zo als Martîn Casado, Nick McKeown und Scott Shenker, het bedrijf Nicira en het Protokoll OpenFlow hebben SND gevormd so als wij dat nu kennen.
SDN wordt door ONF gepromoot.

In SDN bepaald dus een programma en niet de hardware, het doorsturen van de datagegevens.
Dit gedeelte van de netwerkcontroller wordt het CP (Control Plane) genoemd.
De hardware die daadwerkelijk het doorsturen van de datagegevens uitvoert op commando van de CP is de DP (Data Plane).
Nu stadard API's steeds meer worden ingezet, zijn deze vijf API's van grote betekenis voor het concept van SDN:

- REST

- RESTCONF

- NETCONF

- OpenFlow

- gRPC

Kort samengevat:

SDN is de term voor automatisering van netwerken, de inrichting en bewaking van netwerken, wel te verstaan.

Hiervoor maakt SDN gebruik van API's.

De API's maken voor de communicatie gebruik van distributed Computing middels serialisatie.

RFC_7426 geeft een beschrijving van de SDN.

Zie hier de ONF-visie van SDN.