2 uit 5 wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools
2 uit 5 is een vijf bit code waar altijd 2 bits aan staan en 3 bits uit staan.

De waardetoekenning is 7-4-2-1-0.
De twee uit vijf code 10010 is decimaal 7 + 1 is 8.
Uitzondering op dit systeem is 11000 wat volgens het systeem 11 zou moeten voorstellen, maar omdat de 0 niet kan worden weergegeven met twee digits is de regel dat de twee linkse bits die nu hoog zijn de nul representeren.
Het getal 1953 in 2 uit 5 code is dan 00011 10100 01010 00110.

Een ander systeem heeft een waardetoekenning van 0-1-2-3-6 volgens US 1037C Federal Standard. Een plus twee is de afgesproken nul. Drie is echter 10010.

In de schakel en digitaal techniek wordt de 2 uit 5 code niet meer gebruikt, maar komt nog wel voor als streepjescode, de barcode.