Deamon


Deamon wordt tegenwoordig vaak met de afkorting van Disk and Execution Monitor aangeduid.

De Deamon is het Engelse woord voor demon. Oorspronkelijk had de Demon uit de Griekse mythologie een helpende functie. Dit is de motivatie achter de keuze voor deze naamstelling.

Deamon In de loop der tijd is het mythologische beeld van de demon verandert in iets kwaadaardigs.
De Deamon op computergebied is een helper, of beter een hulpprogramma.
Een Deamon is een hulpprogramma dat op bepaalde gebeurtenissen wacht en aanhand daar van acties onderneemt.
De Deamon werkt zo als dat heet in de background (in de achtergrond).
Onder DOS zou een Deamon een TSR zijn en onder Microsoft Windows spreekt men over "Windows services".
Een voorbeeld is de Mailer-Deamon, die ons op de hoogte brengt als er en nieuw bericht is ontvangen.
De term Deamon voor dit soort backgroundprogramma's wordt door Unix- achtige besturingssystemen gebruikt.