Spreadsheet

Spreadsheet is de benaming voor een elektronisch rekenblad.

Een spreadsheet is een rekenkundige applicatie(toepassingssoftware).
Een spreadsheet werkt met een X- en een Y-as zo als een schaakbord of matrix.
A1 is dan de eerste locatie links boven.
Op deze manier kunnen eindeloos veel rijen en kolommen worden gebruikt waar berekeningen, formules en bijbehorende teksten kunnen worden ingevoerd en verwerkt.
VisiCalc was de eerste spreadsheet.
Deze werd al snel opgevolgd door Lotus 123, Quattro Pro en uiteindelijk door Microsoft Excel, Apple Numbers en Calc van OpenOffice.