ACL wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

ACL is de afkorting voor Access-Control List .

ACL is in het Nederlands een lijst van permissies, geassocieerd met een systeembron.
Veel soorten besturingssystemen maken gebruik van een ACL, of hebben een historische implementatie. De eerste daarvan was in het besturingssysteem van Multics uit 1965.

Een ACL specificeert welke gebruikers of systeemprocessen toegang krijgen tot objecten. ACL bepaald welke bewerkingen toegestaan zijn op gegeven objecten. Iedere entry in een typische ACL specificeert een subject en een bewerking zo als bv lees en schrijf-rechten.
De spelregel van ACL zijn voor het eerst vastgelegd in POSIX_1003_1e