Empathie en Actie


Coputerdonateurs:Empathie en Actie (E&A) is een projectgroep van de ICTheek community.

E&A is een projectgroep die er voor zorgt, dat leerlingen en andere mensen (client) die daarvoor in aanmerking komen een tweedehands computer met het UBUNTU besturingssysteem gratis kunnen ontvangen.

Voorwaarde is, dat een sociale organisatie/stichting de aanvraag indient.
De aanvrager moet aannemelijk maken dat de client geen andere mogelijkheid heeft en dat een PC noodzakelijk is voor het ontwikkelproces van de ontvanger.

Leden van de projectgroep E&A van de ICTheek community zullen er voor zorg dragen dat de client zo spoedig mogelijk een PC, met of zonder printer, met UBUNTU ontvangt.
De UBUNTU machine werkt net als een Windows-systeem, maar is niet 100% compatibel.

Voor het uitleveren van een systeem zijn wij, de leden van de ICTheek community afhankelijk van sponsoren uit het bedrijfsleven.

Een daadwerkelijke levering is nooit gegarandeerd!

Er kunnen geen rechten uit een aanvraag worden afgeleid.
Ook zijn de leden van de projectgroep E&A van de ICTheek community niet aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde goederen.