PDOPDO is de Engelse afkorting voor PHP Data Objects.

De PHP Data Objects extensie is een soort interface, dat PHP met een veeltal van database structuren kan verbinden.
Om verbinding te maken met een RDBMS zo als MySQL, moet er een specifiek PDO-driver worden aangewezen.
PDO werkt zo als het heet in de OOP omgeving en is sinds PHP 5.1 vaste bestanddeel van PHP.
PDO ondersteund Cubrid, FreeTDS, Firebird, IBM DB2, Informix IBM, MySQL, OCI, ODBC, PostgreSQL, SQLite, 4D en Microsoft SQL Server.

De PHP-instructie print_r(PDO::getAvailableDrivers());, levert een overzicht van beschikbare drivers van je hoster.