CAPTCHA

CAPTCHA is de afkorting voor :
Completely Automated Public Turing test to tel Computers en Humans Apart.

CAPTCHA wordt gebruik om formulierinput tegen SPAM te beschermen.
Bij een CAPTCHA plaatje moet de gebruiker (Human) een aantal letters of cijfers herkennen en die in een veldje intypen.
Dit is voor veel mensen niet even makkelijk, maar voor SPAM-software een niet te overbruggen hindernis.