M2M wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

M2M is de afkorting voor Machine to Machine .

M2M is de term voor de communicatie en of datauitwisseling tussen devices (terminals) onderling zonder de handmatige tussenkomst van mensen.
M2M is in die zin ook de basis voor Internet of Things (IoT).
M2M-communicatie is in de eerste plaats bedoeld om gegevens te verzamelen en door te geven aan een machine middels een netwerk. M2M-technologie wordt gebruikt op de meest uiteenlopende gebieden, waaronder bewaking in het algemeen, pakket-transport-status, maar ook de besturing over machines en automaten of zelfs jou smartwatch.

De werking van M2M-communicatie

Aan hand van sommige gegevens kunnen bepaalde acties worden uitgevoerd. Om de efficiëntie van acties te verhogen kan beroep worden gedaan op machine learning. Hier ontstaan de raakvlakken van KI en de IoT.

De M2M werkwijze stoelt op drie componenten:

- DEP (Data End Point)

- Communicatienetwerken

- DIP (Data Integration Point)


1. DEP (Data-eindpunt)

De DEP is een microcomputersystemen.
De DEP, het gegevenseindpunt, is het systeem waarvan de gegevens moeten worden verzonden of bewaakt.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een boardcomputer van een auto die de motorstatus naar een centraal station stuurt, een meter die weergegevens registreert, of een medisch apparaat dat gezondheidsgegevens van patiënten doorstuurt.
DEPs zijn zenders die zijn verbonden met een ontvangstapparaat.
Een netwerk voor M2M-communicatie kan bestaan uit talrijke data-eindpunten en bijbehorende eindapparatuur.
De data-eindpunten sturen de gewenste informatie naar het netwerk, waar deze wordt doorgegeven aan het DIP.
Bovendien kunnen de afzonderlijke data-eindpunten via het netwerk met elkaar communiceren.

2. Communicatienetwerken

Er zijn verschillende soorten communicatienetwerken die de overdracht van gegevens van de ene machine naar de andere mogelijk maken.

- Bluetooth / Piconet
- RFID
- Wi-Fi
- G4 / G5

3. DIP (Data Integration Point)

De DIP, de machine die de informatie ontvangt, wordt in het Nederlands een gegevensintegratiepunt genoemd.
In tegenstelling tot de DEP data-eindpunten, gebeurt dit gewoonlijk slechts één keer in het netwerk.
Het kan een server zijn, een controlecentrum dat de gemeten waarden controleert, of zelfs een bot (zoekmachinerobot) die gegevens, wel of niet specifiek, verzamelt over een verscheidenheid van websites.

! In ontwikkeling !