Calc

Calc is de afkorting voor Calculator.

Calc is een spreadsheet programma en onderdeel van de OpenOffice Suite.
Calc lijkt op alle andere spreadsheet programma’s.
Rekenbladen uit Excel kunnen ook in Calc worden gebruikt en verwerkt.