YANG wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

YANG is de afkorting van Yet Another Next Generation.

YANG is een datamodelleertaal voor de omschrijfing van gegevens die worden verzonden over netwerkbeheerprotocollen zoals de NETCONF en RESTCONF.
De YANG-datamodelleertaal wordt onderhouden door de NETMOD werkgroep van de IETF en werd in 2016 gepubliceerd onder RFC_7950.

YANG kan worden gebruikt om zowel configuratiegegevens als toestandsgegevens van netwerkelementen te modelleren. Verder kan YANG worden gebruikt om het formaat te definiëren van event notifications die worden uitgezonden door netwerkelementen en het stelt datamodelleurs in staat om de handtekening te definiëren van remote procedure calls die kunnen worden aangeroepen op netwerkelementen via het NETCONF protocol.
De taal, die protocol-onafhankelijk is, kan vervolgens worden omgezet in elk coderingsformaat, bv. XML of JSON, dat het netwerkconfiguratieprotocol ondersteunt.
YANG werkt met een een XML-boomstructuur.
De datamodelleringstaal wordt geleverd met een aantal ingebouwde datatypes. Van de ingebouwde gegevenstypen kunnen aanvullende toepassingsspecifieke gegevenstypen worden afgeleid. Meer complexe herbruikbare gegevensstructuren kunnen worden voorgesteld als groeperingen. YANG-gegevensmodellen kunnen XPATH-expressies gebruiken om beperkingen op de elementen van een YANG-gegevensmodel te definiëren.