CIDR
Klaarmaken voor IPv4-loop-outs einde 2019

We hebben momenteel nog ongeveer 1,91 miljoen IPv4-adressen over in onze beschikbare pool. We verwachten het einde van deze pool in de komende maanden te bereiken, voor het einde van 2019. Uiteraard is de exacte datum niet te voorspellen, omdat dit afhankelijk is van de snelheid waarmee nieuwe leden/additionele LIR-rekeningen worden geopend.

Wij bereiden ons al geruime tijd voor op deze situatie en alle noodzakelijke stappen worden genomen om een vlotte afwikkeling te garanderen. De gemeenschap besprak de situatie ruim van tevoren en bereikte consensus over een beleidswijziging die betrekking heeft op de wijze waarop het RIPE NCC IPv4-toewijzingen aan de leden na afloop van de looptijd van de IPv4-regeling zou moeten uitvoeren.

Dit alles betekent dat we binnenkort een punt zullen bereiken waarop de leden hun LIR-account zullen activeren, maar niet in staat zullen zijn om een van de IPv4-toewijzingen te ontvangen die wij sinds 2012 hebben verstrekt. Het is belangrijk om duidelijk te zijn dat deze leden dezelfde betalingsverplichtingen hebben als elk ander lid en niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun lidmaatschap of inschrijfgeld in het geval dat zij niet in staat zijn om een toewijzing te ontvangen.

Zij zullen echter wel in aanmerking komen voor een kleinere /24-toewijzing uit de adresruimte die wij in de toekomst terugkrijgen. Deze toewijzingen zullen worden gedaan via een nieuwe wachtlijst die na afloop actief zal worden. De tijd die een lid op de wachtlijst doorbrengt, hangt af van zijn plaats in de wachtrij en de snelheid waarmee de adressen bij ons terugkomen.

Om ervoor te zorgen dat onze leden op de hoogte blijven, hebben we de IPv4-uitputtingsinformatie op onze website bijgewerkt.