SCCM wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools
SCCM is de afkorting van System Center Configuration Manager, een product van Microsoft.
Een andere benaming is ook ConfigMgr. SCCM is bedoelt voor grote organisatie, waarbij computers met verschillende besturingssystemen, NT based, UNIX, Linux en IOS, maar ook Smart Phones van Windows, IOS en Android, te configureren en managen.
Concreet moet er middels SCCM op afstand systemen onderhouden kunnen worden en de stand van zowel hardware als software worden bijgehouden.
SCCM is geen CMDB, maak kan worden ingezet als onderdeel van een CMDB.
Het SCCM pakket wordt over het algemeen op een aparte server geïnstalleerd.