Priemgetallen

Priemgetallen zijn zoals het woord laat vermoeden eenmalige getallen, getallen die slechts door 1 of door zichzelf deelbaar zijn.
Enkele voorbeelden zijn 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 en 19. Hoe groter de getallen worden, hoe zeldzamer de priemgetallen voorkomen.
De getallen 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 zijn geen priemgetallen omdat zij deelbaar zijn door andere getallen.
Nog niet zo lang geleden werd het 17.463.991.229 ste priemgetal gevonden. Als de getallen groter worden, wordt het moeilijker om er achter te komen of het wel of geen priemgetallen zijn. Als men twee priemgetallen met elkaar vermenigvuldigt wordt het nog ingewikkelder.
Dit vormt dan ook de basis voor versleuteling, de zogenoemde encryptie en wordt middels RSA bij SSL / TLS toegepast.
Priemgetallen dragen hun steentje bij als het om veilig werken op het internet aankomt.